bet356体育娱乐官网网站

        bet356体育娱乐官网网站中线一期工程从长江流域丹江口水库引水,至北京团城湖,输水线路全长1277km,河南省境内总干渠长731km,我公司承担了沙河南至黄河南、黄河北至漳河南438km总干渠和738座建筑物等各阶段的勘测工作。此外,我公司还承担了河南省bet356体育娱乐官网网站受水区供水配套工程约1000km输水线路的勘测工作。

   bet356体育娱乐官网网站    

   bet356体育娱乐官网网站    


陶岔渠道

   bet356体育娱乐官网网站    

总干渠

   bet356体育娱乐官网网站    

沙河渡槽

   bet356体育娱乐官网网站    

总干渠